Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær den første til at modtage seneste nyt om produkter, kommende begivenheder og hvad der sker i Finn Juhls univers.

Tilmeld

Privatlivspolitik

Onecollection A/S (OC) er i kontakt med mange mennesker hver eneste dag. Af samme grund har OC mange personoplysninger, og vi lægger stor vægt på at behandle disse personoplysninger med omhu og inden for lovens rammer.
Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personoplysninger Onecollection indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når OC behandler dine personoplysninger.

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?
|
BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
|
BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
|
DINE RETTIGHEDER
|
KONTAKT
|

Dataansvarlig
Onecollection A/S
Vesterled 19
6950 Ringkøbing
CVR nr. 29787786

House of Finn Juhl er en del af Onecollection A/S

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
Inge Loftager Kristensen
Tlf. 29243210
E-mail: ilk@onecollection.com

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Der skelnes mellem almindelige og følsomme personoplysninger.

Følsomme personoplysninger er: Race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetisk data, biometriske data mhp. entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering, straffedomme og lovovertrædelser.

Almindelige personoplysninger er: Væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, navn, adresse, CPR nr.

Behandling af dine personoplysninger

HVILKE PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

OC indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, OC behandler, afhænger af det enkelte formål. Nedenfor oplistes, hvilke personoplysninger OC primært behandler til hvilke formål:

Medarbejdere
Til dette formål behandler OC personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, bankoplysninger, CPR nummer, CV samt referater af MUS-samtaler m.v. for at administrere ansættelsesforholdet. Der indsamles kun almindelige personoplysninger.

Kunder
Til dette formål behandler OC personoplysninger om kunder såsom navn, adresser telefonnummer, e-mail, kontaktpersoner m.v. Disse oplysninger er nødvendige for, at OC kan servicere kunderne (tilbud, ordre, fakturering m.v.).

Potentielle kunder (Markedsføring)
Til dette formål behandler OC personoplysninger såsom navn, kontaktoplysninger, tilmeldte til nyhedsbreve m.v. OC sender kun markedsføring til dig via e-mail, hvis du har givet samtykke til det efter reglerne i Markedsføringsloven. Der behandles kun almindelige personoplysninger.

Leverandører
Til dette formål behandler OC personoplysninger om leverandører såsom navn, adresser telefonnummer, betalingsoplysninger, e-mail, kontaktpersoner m.v. Der behandles kun almindelige personoplysninger. Disse oplysninger indsamles for at gennemføre et køb.

OC OPLYSER DIG

Når OC behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om det. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng – f.eks. om du søger ansættelse i OC, om du køber en vare, eller om du blot sender os en e-mail. I alle tilfælde oplyser vi dig via denne privatlivspolitik, og i nogen sammenhænge vil du derudover modtage en særskilt meddelelse fra os, f.eks. via e-mail.


BERIGTIGELSE AF PERSONOPLYSNINGER

OC sikrer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Derfor opdaterer vi løbende dine personoplysninger, og vi retter straks personoplysninger, der måtte vise sig at være ukorrekte. Da vores service til dig afhænger af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om ændringer i dine oplysninger.


VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.


OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

OC har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt. Vi har nøje overvejet vores retningslinjer for hver enkelt kategori af personoplysninger i forhold til lovgivning og ønske om bedst mulig service. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.

Beskyttelse af dine personoplysninger

OC beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger. Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere.

For at undgå datatab tager vi endvidere løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument.


RET TIL INDSIGT

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vibehandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


RET TIL RETTELSE

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.


RET TIL SLETNING

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden vores generelle slettefrist.


RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I givet fald må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.


RET TIL AT OVERFØRE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


RET TIL AT TRÆKKE ET SAMTYKKE TILBAGE

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.


RET TIL KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder www.datatilsynet.dk.

Kontakt

KONTAKT VEDR. OC'S BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Generelle spørgsmål – Hvis du har et generelt spørgsmål til, hvordan OC behandler personoplysninger, kan du kontakte OC på ilk@onecollection.com.

Brug af rettigheder – Hvis du ønsker at benytte én eller flere af dine rettigheder, som følge af at OC behandler dine personoplysninger, bedes du udfylde formularen som kan hentes her. Den sendes udfyldt til ilk@onecollection.com.